SPLOŠNI POGOJI MONDIALOVE NAGRADNE IGRE »?????«

 1. Pogoji sodelovanja
  • V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe, ki so državljani ali rezidenti Republike Slovenije in ki se soglašajo s temi pravili. Sodelujejo lahko razredi 2. letnikov katere koli srednje šole v Mariboru ali okolici.
 • V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni v družbi CMT d.o.o ali njihovi ožji družinski člani (zakonec oz. oseba, s katero živi v skupni življenjski skupnosti, ki je po predpisih o zakonski zvezi in družinskih razmerjih v pravnih posledicah izenačena z zakonsko zvezo, otroci oz. posvojenci, vnuki, bratje in sestre ter starši oz. posvojitelji zaposlenega).
 • Za sodelovanje v nagradni igri morajo biti udeleženci stari 16 let ali več.
  • V nagradni igri sodelujejo vsi, ki so všečkali Facebook Mondial Travel.
  • CMT d.o.o. si pridružuje pravico do izvajanja trženjskih aktivnosti v skladu s svojo trženjsko politiko.

 

 1. Način sodelovanja

Pogoj za sodelovanje v nagradni igri je objava razredne fotografije na zid Facebook dogodka »Winter Red Love Party Maribor«. Večina sodelujočih (oseb na fotografiji) more tudi potrditi udeležbo na omenjenem Facebook dogodku. Med fotografijama, ki bosta v petek 23.2.2017 do 18:00 zbrali največ »všečkov« bomo na dogodku izbrali izbrali zmagovalca.

Sodelovanje je mogoče tudi na Instagramu, kjer je na objavljeni razredni sliki potrebno označiti profil “Mondialtravel”, v opisu pod sliko pa dodati #mondialmaturanc2019.

 

 1. Nagradni fond in podelitev nagrade
  • Nagradna je sestavljena iz potovalnega aranžmaja, popusta in blagovnih nagrad. Bon vključuje popust za cel razred v višini 300,00€. Omenjen znesek si osebe prijavljene lahko razdelijo ob prijavi na Mondialov maturantski izlet na Krfu, v letu 2019, v primeru, da se je na izlet prijavilo vsaj 15 dijakov iz zmagovalnega razreda.

Drug del nagrade je brezplačen celodnevni izlet z ladjico – “boat party” na Krfu in je ovrednoten na znesek 500,00€.

Tretji del nagrade predstavlja razredni »VIP večer« v enem izmed klubov na otoku Krf.

 • Nagrado je mogoče vnovčiti pod pogojem, da se na Mondialov maturantski izlet na Krfu, prijavi vsaj 15 dijakov zmagovalnega razreda. Rok za prijavo je 31.5.2018.
  • Nagrade ni možno zamenjati za druge ugodnosti ali gotovino.

 

 1. Objava nagrajencev:
  • Nagrajenec bo razglašen na Mondial Travel Winter Red Love Party-ju v Mariboru in objavljen v dogodku.
  • Nagrajenec bodo prav tako objavljeni na zidu Mondial Travel facebook strani.
  Vsi sodelujoči v nagradni igri organizatorju izrecno dovoljujejo objavo imena, priimka in poslanega videa na vseh spletnih mestih, ki jih ima v lasti CMT d.o.o. Nagrajenec soglaša, da organizator na način, kot je izrecno naveden zgoraj, objavi imena nagrajenca in fotografije ter posnetke morebitne podelitve nagrad. Za objavo imen, fotografij in posnetkov podelitve v medijih ter za sodelovanje na javnem dogodku organizatorju ni treba plačati nagrajencem.

 

 1. Podatki in prevzem nagrade
  • Nagrad ni mogoče zamenjati ali izplačati v gotovini, prav tako nagrada ni prenosljiva, razen če je pisno navedeno drugače.
  • Nagrada v nobenem primeru ni zamenljiva za kakšen drug izdelek.
  • Podeljevalec nagrad, izvajalec nagradne igre in organizator le-te je CMT d.o.o.
  • Nagrade nagrajenci prejmejo po pošti ali osebno na sedežu CMT d.o.o.
  • CMT d.o.o. pošlje nagrado ali obvestilo o prejemu nagrade z natančnimi navodili o prevzemu nagrade nagrajencem in sicer po e-pošti.
  • Nagrajenec bo o nagradi in podatkih, potrebnih za prevzem, obveščen po e-pošti najkasneje v 1 tednu po koncu nagradne igre.
  • V kolikor nagrajenec nagrade zaradi kakršnega koli razloga ne prevzame oz. se k prevzemu nagrade ne priglasi ali ne posreduje CMT d.o.o. vseh potrebnih podatkov za podelitev nagrade, velja, da se nepreklicno odpoveduje nagradi.
  • Če se posamezni nagrajenec na obvestilo o prejemu oziroma prevzemu nagrade ne bo odzval v roku 2 dni od prejema obvestila ali pa se bo nagradi odpovedal, bo izgubil pravico do nagrade. V tem primeru se ta nagrada ne podeli.

 

 1. Izplačilo nagrad
  • Denarno izplačilo blagovnih nagrad ni možno.

 

 1. Osebni podatki sodelujočih
  Nagrajenec bo o prejetju in načinu prevzema nagrad obveščen po e-pošti na naslov, ki ga je le-ta v skladu s pogoji sodelovanja v nagradni igri navedel. S posredovanimi podatki, ki jih posameznik posreduje za namen sodelovanja v nagradni igri v skladu s pogoji sodelovanja v nagradni igri, se posameznik strinja, da organizatorju kot upravljavcu dovoljuje, da vodi, vzdržuje, hrani in nadzoruje zbirko zbranih osebnih podatkov v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov(ZVOP-1-UPB1, Ur. l. RS, št. 94/2007), da se njegove osebne podatke hrani, obdeluje in uporablja pri prodajnih procesih, raziskavah in obveščanju potencialnih kupcev (navedene podatke lahko organizator obdeluje za lastne potrebe do treh let). V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi. Udeležencu pripadajo vse pravice skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot, Ur. l. RS, št. 20/98 do 86/2009).

 

 1. Davčne obveznosti za prejemnike nagrad
  Plačilo akontacije dohodnine za prejeto nagrado je obveznost organizatorja te nagradne igre. Organizator bo od nagrade obračunal in plačal akontacijo davka od osebnih prejemkov v skladu z veljavnimi predpisi. Nagrajencu se po Zakonu o dohodnini bruto vrednost nagrade všteva v davčno osnovo.
  Nagrajenec je kot davčni zavezanec dolžan sporočiti organizatorju potrebne osebne podatke (ime in priimek, naslov, davčna številka) na naslov info@mondialtravel.si. V kolikor nagrajenec v navedenem roku podatkov ne sporoči, izgubi pravico do prejema nagrade.
  Vrednost nagrade predstavlja doseženi dohodek (davčno osnovo) v skladu z Zakonom o dohodnini, od katerega organizator nagradne igre obračuna in plača akontacijo dohodnine v imenu in za račun nagrajenca po stopnji 25%.
  Vsi ostali stroški in dajatve, povezani z uporabo (npr. plačilo dohodnine nad akontacijo) so breme nagrajenca.

 

 1. Odgovornost organizatorja
  Organizator se zavezuje, da bo naredil vse, kar je v njegovi moči, da bo nagradna igra korektno izpeljana, odgovornost pa ne vključuje primerov višje sile. V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), organizator lahko odpove nagradno igro. V takšnem primeru udeležencem ne odgovarja za nastalo škodo. Organizator nagradne igre ne prevzema nobenih odgovornosti ob koriščenju nagrad.
  Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oziroma uporabo pravil je dokončna in velja za vse udeležence.

 

 1. Pritožbe in reševanje sporov
  Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v zakonsko določenem roku in o tem obvestil udeleženca.
  CMT d.o.o. si bo prizadevala vse spore, ki bi nastali v zvezi z nagradnimi igrami, reševati po mirni poti. V kolikor pa to ne bi bilo mogoče, se družba CMT d.o.o., in tekmovalec dogovorita za uporabo slovenskega prava in pristojnost sodišča v Ljubljani.

 

 1. Spremembe pravil in pogojev
  Organizator lahko spremeni ta pravila, če to zahtevajo tehnični ali komercialni vzroki ali vzroki na strani javnosti. Organizator bo o vseh spremembah in novostih nagradnega razpisa obveščal udeležence z objavami na Collegium Mondial Travel facebook strani.

 

 1. Pošiljanje komercialnih obvestil
  Z sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči dovoljujejo CMT d.o.o. pošiljanje komercialnih obvestil, obveščanje o svojih ponudbah, akcijah,… Sodelujoči lahko od organizatorja kadarkoli zahtevajo prenehanje pošiljanja reklamnih sporočil, tako da so od pošiljanja odjavijo ali pošljejo pisni zahtevek na info@collegium.si.