Pomembne informacije o potovanju

SPLOŠNO

a) Zakaj na maturantski izlet?
Maturantski izlet predstavlja edinstveno doživetje celotnega razreda ob zaključku srednješolskih dni. Izlet, kjer se stkejo nova prijateljstva, doživijo nepozabni trenutki ter spišejo zgodbe, ki nas spremljajo celo življenje. Ne zamudi svoje priložnosti! 

b) Katere so najbolj popularne destinacije slovenskih maturantov?
Najpopularnejši destinaciji slovenskih maturantov sta Španija in Grčija. Vsako leto pa se dijaki odločajo tudi za izlete na Hrvaško, v Črno Goro in Italijo.

PREDSTAVITEV IN PRIJAVA NA MATURANTSKI IZLET

a) Kam lahko potujemo na maturantski izlet?
Celotno ponudbo maturantskih doživetij si lahko ogledaš na uvodni strani Mondialove spletne strani. Največ slovenskih maturantov se odloča za Lloret De Mar v Španiji in otok Krf v Grčiji. Lahko potujete tudi na destinacijo, ki jo ni med navedenimi, program pa prilagodimo samo vašim zahtevam.

b) Koga lahko kontaktiram za predstavitev maturantskega izleta?
Za predstavitev maturantskega izleta v vašem razredu se obrnite na Mondialovega promotorja na vaši šoli, lahko pa izpolnite tudi obrazec na tej povezavi in vas kontaktiramo mi. Po vsaki predstavitvi organiziramo tudi sestanek za vaše starše, kjer jim predstavimo izlet za katerega se zanimate.

c) Kakšne so cene maturantskih izletov?
Cena maturantskega izleta je odvisna od destinacije in termina potovanja. Pri Mondialu vedno strmimo k temu, da za dano ceno zagotovimo kvalitetno storitev. Na splošno razpisanih terminih maturantskih izletov potnikom v sodelovanju z našimi lokalnimi partnerji ponudimo tudi dodatne fakultativne aktivnosti, ki so dijakom in staršem predstavljene že pred prijavo na izlet. 

d) Kako se prijavim na maturantski izlet?
Na maturantski izlet se prijavite preko elektronske prijavnice. Svetujemo vam, da se na izlet prijavite približno leto pred odhodom na izlet – posledično imate za plačilo na več obrokov za plačilo. Ob prijavi se plača akontacija oz. prvi obrok v višini 75€. Preostanek zneska in vsa ostala doplačila, ki so navedena na prijavnici, se plačujejo po obrokih - obrokov je toliko, kolikor je mesecev do odhoda na maturantski izlet. Do vseh plačil starši dostopate preko elektronske prijavnice dijaka. 

e) Ali na maturantski izlet potujejo tudi profesorji?
V primeru, da organizacija maturantskega izleta poteka v sodelovanju z šolo, so na izletu prisotni njihovi profesorji. V kolikor se dijaki prijavi na razpisne maturantske izlete, kjer šola ni soorganizator potovanja, je spremstvo profesorja odločitev razreda. Na vsakih 15 dijakov lahko potuje en profesor spremljevalec brezplačno.

e) Ali na maturantski izlet lahko potujejo dijaki z omejeno mobilnostjo?
Na izvedbo naših izletov lahko potujejo tudi osebe z omejeno mobilnostjo, saj je hotelska in prireditvena infrastruktura primerna za izvedbo tudi za tovrstne osebe. Vsakega tovrstnega potnika prosimo, da se s sporočilom na info@mondialtravel.si obrne na nas, da bi lahko maturantsko doživetje prilagodili in pripravili na tako visokem nivoju, kot ga bodo deležni tudi ostali dijaki. 

f) Sprememba podatkov
V kolikor pride po prijavi na maturantski izlet do spremembe podatkov posameznika (nov naslov, menjava osebnega dokumenta,…), spremembo prosim posredujte na info@mondialtravel.si, mi pa bomo poskrbeli, da se sprememba uredi tudi v našem sistemu.

g) Kje lahko dostopamo do splošnih pogojev in posebnih pogojev za izvedbo maturantskih izletov?
Aktualni splošni pogoji so objavljeni na naši spletni strani, do katerih lahko direktno dostopate s klikom na to povezavo

POSTOPEK PRIJAVE NA MONDIAL MATURANTSKI IZLET 

Prvi korak: PREDREGISTRACIJA

V prvem koraku prijave na maturantski izlet vsak maturant izpolni predregistracijski obrazec in s tem izrazi željo po udeležbi na maturantskem izletu. Ključno je, da maturant pravilno izpolni okenca s svojimi kontaktnimi podatki in podatki staršev.

Na obrazcu so navedene storitve, ki jih vključuje osnovni aranžma. Poleg tega lahko posameznik izbere opcijska doplačila po lastni presoji in želji. Temu primerna je na dnu jasno izračunana cena aranžamaja. 

Po izpolnitvi predregistracijskega obrazca starši ali zakoniti zastopniki, ki jih je maturant v svojem obrazcu navedel, preko e-pošte dobijo obvestilo, da je maturant izpolnil predregistracijski obrazec za Mondialov maturantski izlet 2024 in izrazil željo po potovanju na izbrani program. Starši na e-naslov, ki je vnešen v polje »e-pošta staršev", prejemejo povezavo za potrditev prijave na izlet. 

Vsem staršem je v procesu prijave na maturantski izlet omogočena tudi udeležba na enem od informativnih sestankov za starše, na katerem se podrobno predstavi našo potovalno agencijo, njeno delovanje ter maturantski izlet, za katerega se odločajo otroci. Vabilo za sestanek za starše, ob izraženem povpraševanju, prejmejo dijaki. Vsi informativni sestanki za starše se izvajajo preko spletnega orodja Zoom. V primeru, da si starši želijo alternativnega termina za informativni sestanek zanje, jih naprošamo, da nas o tem obvestijo preko e-pošte na info@mondialtravel.si, da sestanek preko spletnega orodja Zoom pravočasno razpišemo in zainteresirane nanj tudi povabimo.

 

Drugi korak: POTRDITEV PREDREGISTRACIJE

Za potrditev vsake prijave je potrebno soglasje staršev oz. skrbnikov, zato na e-naslov, ki je bil vnešen v polje »e-pošta staršev«, sistem avtomatsko pošlje povezavo do e-prijavnice (predregistracijskega obrazca) v sporočilu, ki vsebuje: 

 • Podatke o potniku
 • Podatke o aranžmaju
 • Ceno osnovnega aranžmaja in izbranih doplačil
 • Načine plačila prvega obroka / akontacije (bančno nakazilo, kreditna kartica)
 • Povezavo na E-prijavnico / Registracijski postopek 

Poslano sporočilo vsebuje tudi navodila za potrditev rezervacije/prijave s strani staršev in informacije o možnih načinih plačila akontacije in obrokov za maturantski izlet. 

S potrditvijo predregistracije s strani staršev se stranki (dijaku) zagotavlja cena aranžmaja, ki je bila v skladu s cenovno politiko maturantskih potovanj veljavna v tistem trenutku. 

Prijava na maturantski izlet je dokončno potrjena ob plačilu akontacije oz. prvega obroka za maturantski izlet. Rezervacija (pred plačilom akontacije oz. prvega obroka za maturantski izlet) je veljavna 24 ur od potrditve predregistracijskega obrazca.

Dijakom so skladno s programom in ponudbo na destinaciji na voljo tudi fakultativni paketi (Paket A, Paket B in Paket C), ki jih ponujajo naši lokalni partnerji. Dijaki bodo pakete izbrali in plačali na destinaciji. Informacije o fakultativnih paketih lahko dijaki in starši najdejo na spletni strani www.mondialtravel.si.

Po plačilu akontacije se staršem kreirajo obroki za plačilo maturantskega izleta v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja agencije CMT d.o.o.; slednje lahko vselej preverijo na njihovi aktivni povezavi do maturantske e-prijavnice, ki so jo prejeli v prvem povratnem e-sporočilu ob izpolnitvi predregistracijskega obrazca. 

 

CENOVNA POLITIKA MATURANTSKIH POTOVANJ

Cene osnovnih aranžmajev vseh maturantskih potovanj so objavljene v programih, ki jih dijaki prejmejo v elektronski obliki pred izpolnitvijo predregistracijskega obrazca za maturantski izlet in na spletni strani www.mondialtravel.si, pod opisom vsake maturantske destinacije. Cene se glede na izbran termin potovanja lahko razlikujejo. 

Končna cena osnovnega aranžmaja se oblikuje na podlagi cene osnovnega aranžmaja in izbranih doplačil. Ta cena je znana in oblikovana pred plačilom prvega obroka/akontacije. 

Aktualna cenovna politika maturantskih potovanj se glede na zasedenost razpisanih kapacitet na posameznem programu/terminu maturantskega potovanja razlikuje. Za vsak program/termin maturantskega potovanja je v skladu z razpisanimi mesti opredeljeno pet (5) cenovnih razredov osnovnega aranžmaja. Ob zapolnitvi prostih mest znotraj posameznega kontingenta razpoložljivih razpisanih mest se cena dvigne, do zapolnitve vseg prostih mest na posameznem programu/terminu. 

Sistem dviga cen glede na razpisana mesta na posameznem maturantskem programu/terminu je sledeč:

 1. Cenovni razred: Do zapolnitve prvih 50 % razpisanih mest na programu/terminu. 
 2. Cenovni razred: Do zapolnitve 70 % razpisanih mest na programu/terminu. 
 3. Cenovni razred: Do zapolnitve naslednjih 90 % razpisanih mest na programu/terminu 
 4. Cenovni razred: Do zapolnitve naslednjih 95 % razpisanih mest na programu/terminu. 
 5. Cenovni razred: Do zapolnitve zadnjih 100 % razpisanih mest na programu/terminu. 

Po zapolnitvi redno razpisanih mest na posameznem programu/terminu, se zainteresirani lahko prijavijo v čakalno vrsto za udeležbo na potovanju in se ob morebitni sprostitvi mest (zaradi odpovedi obstoječih strank), ob predhodnem obvestilu, prijavijo na potovanje.

Razpisana mesta na programih/terminih maturantskih potovanj v letu 2024: 

PROGRAM 

TERMIN

RAZPISANA MESTA

ŠPANIJA 2024

26.4. - 2.5.2024

1000

KRF JUL 1T 2024

28.6. - 4.7.2024

400

KRF JUL 2T 2024

2.7. - 8.7.2024

400

KRF JUL 3T 2024

6.7. - 12.7.2024

200

KRF JUL 4T 2024

10.7. - 16.7.2024

300

KRF JUL 5T 2024

14.7. - 20.7.2024

300

KRF AVG 1T 2024

15.8. - 21.8.2024

300

KRF AVG 2T 2024

19.8. - 25.8.2024

400

KRF AVG 3T 2024

23.8. - 29.8.2024

400

CELINA IN KRF JUL 3T

4.7. - 12.7.2024

50

CELINA IN KRF AVG 1T

13.8. - 21.8.2024

25

CELINA IN KRF AVG 2T

17.8. - 25.8.2024

25

 

 

POPUSTI, PLAČILA, ZAVAROVANJA, ODJAVA

a) Način plačila maturantskega izleta
Način plačila maturantskega izleta označite na elektronski prijavnici ob prijavi na izlet. Znotraj elektronske prijavnice dostopate do obrokov za plačilo. Ustvari se toliko obrokov, kolikor je mesecev do enega meseca pred odhodom na izlet. V vsakem primeru se pa ob prijavi plača akontacija oz. prvi obrok osnovnega aranžmaja v višini 75€. Celoten znesek mora biti poravnan do enega meseca pred odhodom na izlet.

b) Kje lahko dostopam do elektronske prijavnice?
Do elektronske prijavnice lahko dostopate preko spletne povezave, ki ste jo prejeli iz naše strani na vaš elektronski naslov. Dostop je omogočen tako maturantom, kot tudi staršem. Staršem je poleg vpogleda v elektronsko prijavnico, omogočeno tudi plačevanje in spremljanje obrokov maturantskega izleta. 

c) Na kakšen način lahko poravnam obroke maturantskega izleta?
Preostali obroki za plačilo so vidni le staršem. Poravnate jih lahko na enak način kot akontacijo - torej z bančnim nakazilom ali plačilom s kreditno kartico. 

d) Kje lahko preverim preostanek plačila za maturantski izlet?
Do preostalih obrokov plačila za maturantski izlet lahko starši dostopate preko elektronske prijavnice, katere povezavo ste iz naše strani prejeli na vaš elektronski naslov. V kolikor plačilo ni izvedeno po referenci, se obroki ne zaprejo avtomatsko. Kljub temu pa se skupni znesek in preostanek plačila zabeležita pravilno. 

e) Kdaj je uspešno plačilo obroka vidno v spletni prijavnici?
V primeru plačila s kreditno kartico je plačilo vidno takoj, v primeru nakazila na TRR pa naslednji delovni dan.

f) Zavarovanje rizika odpovedi
Potnik lahko ob prijavi sklene zavarovanje rizika odpovedi potovanja za primer, če se zaradi določenih nepredvidenih okoliščin potovanja ne bi mogel udeležiti. V tem primeru mu zavarovalnica vrne del vplačanega zneska. Takšni primeri so:

 1. nezgoda, smrt ali nepričakovanega takšnega poslabšanja zdravstvenega stanja zavarovalca, ki mu onemogoča potovanje
 2. nezgoda, smrt ali nepričakovanega takšnega poslabšanja zdravstvenega stanja zavarovalčevih otrok, staršev, brata ali sestre, zakonca ali izven zakonskega partnerja, starih staršev, ki zavarovalcu onemogočajo potovanje, ob pogoju, da je zavarovalec dolžen navedene osebe v primeru nezgode ali takega poslabšanega zdravstvenega stanja negovati, kar mora biti razvidno iz zdravniškega potrdila
 3. poziva sodnih ali upravnih organov, kjer je obvezna osebna prisotnost zavarovanca,
 4. naravne nesreče ali višje sile, ki zavarovancu onemogočajo potovanje,
 5. nezgode, smrti ali nepričakovanega takšnega poslabšanja zdravstvenega stanja sopotnik/ov (ko potuje do 6 oseb), ki niso v sorodstvenem razmerju (npr. fant in punca, ki nista v skupnem gospodinjstvu ali prijatelja/i, itd.,) oziroma so v širšem sorodstvenem razmerju z zavarovancem pod pogojem, da je/so skupaj z zavarovalcem naveden/i na prijavnici in v sami pogodbi o potovanju,
 6. popravnega izpita za srednjo šolo katerega rok za opravljanje nastopi v času izvajanja maturantskega izleta ali v roku 21 koledarskih dni po končanem maturantskem izletu. Kritje velja samo za maturantske izleta, ki se izvajajo v juliju, avgustu ali septembru vsako leto.

Za zavarovanje veljajo pogoji K-TUR-CMT/17, s katerimi se potnik ob sklenitvi zavarovanja izrecno strinja. Pogoji so objavljeni na spletni strani www.collegium.si/zavarovanje. Pogoj za vračilo vplačanega zneska je pisna odpoved potovanja skupaj z zahtevano dokumentacijo, ki mora biti podana najkasneje v roku 7 dni od dneva nastanka razloga za odpoved potovanja.

g) Osnovno nezgodno zavarovanje in Zdravstveno zavarovanje z asistenco v tujini Generali tujina
Osnovni aranžmaji naših razpisnih maturantskih izletov vključujejo osnovno nezgodno zavarovanje, ne vključujejo pa zdravstvenega zavarovanja z asistenco v tujini. Zdravstveno zavarovanje z asistenco v tujini Generali tujina krije nujne stroške, ki v tujini nastanejo kot posledica novonastale bolezni ali poškodbe. Zavarovanje si lahko uredite sami, ali pa se zanj odločite ob prijavi in vam ga uredimo mi.

h) Doplačila na destinaciji
Na vsaki destinaciji v sodelovanju z lokalnimi partnerji našim maturantom ponudimo Mondial Mania paket izletov v katerega so vključeni dnevni in večerni izleti, zabave v diskotekah, popusti v lokalnih restavracijah in trgovinah,… Cene posameznih Mondial Mania paketov so odvisne od destinacije in termina maturantskega izleta, gibljejo se od 110€ do 150€. Točne cene Mondial Mania izletov bodo napisane v obvestilu o odhodu, ki ga vsi maturantje in njihovi starši prejmejo na svoj elektronski naslov teden dni pred odhodom na izlet.

i) Starostna omejitev
V maturantski sezoni 2024 lahko na maturantske ekskurzije in izlete potujejo zgolj srednješolci, ki so rojeni v letih 2006 in 2005. 

h) Odjava od maturantskega izleta in stroški odjave
V kolikor se posameznik odloči za odjavo od maturantskega izleta, naj to nemudoma javi na info@mondialtravel.si. V povratnem sporočilu boste prejeli odstopno izjavo, ki jo izpolnjeno pošljete nazaj. V tem primeru ima CMT d.o.o pravico do povračila stroškov zaradi odpovedi potovanja, katerih višina je odvisna od datuma, ko je potnik predložil pisno odpoved. Potnik je dolžan v pisni odpovedi navesti vse potrebne podatke za vračilo razlike. V primeru, da potnik podatke ne sporoči v roku 21 dni od poslane odjave se potnik odpoveduje pravici do vračila razlike. Ne glede na % lestvico stroški odjave ne morejo biti nižji od administrativnih stroškov. Za maturantske izlete veljajo naslednji odpovedni roki:
– do 90 dni pred odhodom administrativni stroški 75 EUR,
– 90 – 60 dni pred odhodom 60% cene aranžmaja,
– 60 – 30 dni pred odhodom 80% cene aranžmaja,
– 29 – 1 dan pred odhodom 90% cene aranžmaja,
– na dan odhoda in po odhodu 100% cene aranžmaja.
V primeru, da se prijavljeni ne more udeležiti potovanja, ima do 10 dni pred odhodom pravico najti osebo, ki bo namesto njega vstopila v pogodbo o potovanju, pod pogojem da se organizator s tem strinja. Zamenjava imena je možna samo osebno na prodajnem mestu CMT ob predložitvi pisne izjave in osebnih dokumentov obeh oseb oz. ob izpolnitvi obrazca, ki ga lahko najdete na naši spletni strani. V tem primeru bo CMT D.O.O. bremenil potnika le za stroške spremembe. V primeru, da potnik na lastno željo med potovanjem pisno (izjava o prekinitvi) odstopi od nadaljnjega potovanja, ob povratku ni upravičen do povračila stroškov.

ODHOD IN IZLET

a) Informacije pred odhodom
Pbrl. tri tedne pred izvedbo izleta, se za potujoče maturante in njihove starše izvede sestanek pred odhodom, kjer je konkretno predstavljen program potovanja in njegova časovnica, namestitve v katerih bodo dijaki bivali; hkrati pa so predstavljena vsa opozorila in navodila naše ekipe, ki pripomorejo k varni izvedbi izleta. Sedem dni pred začetkom potovanja vsak prijavljen maturant in njegov starš na svoj elektronski naslov prejme obvestilo o odhodu, kjer je zapisana točna ura in lokacija odhoda, ter oznaka skupine s katero potuje dijak oz. njegov razred. V obvestilu so ponovno predstavljena vsa glavna navodila in priporočila naše ekipe, hkrati pa so zabeleženi varnostni protokoli, ki  jih mora vsak posameznik tekom potovanja tudi upoštevati.

b) Kakšen je program maturantskega izleta?
Ker se zavedamo, da je maturantski izlet edinstveno doživetje, na izletu vedno poskrbimo tako za strokovni, kot tudi zabavni del. Na vsaki destinaciji se seznanimo z lokalnimi geografskimi in zgodovinskimi znamenitostmi, v večernih urah pa organiziramo tematske zabave v lokalnih diskotekah. Vsa vodenja potekajo v slovenščini s strani slovenskih vodnikov. V primeru, ko so v programu vodenja lokalnih vodnikov v angleščini, slovenski vodnik poskrbi za morebitno potrebno prevajanje. Na večje termine s seboj pripeljemo poznane glasbene izvajalce, dnevne aktivnosti pa zapolnimo z animacijskimi nagradami igrami naših sponzorjev.

c) Kako poteka potovanje z avtobusom?
Velika večina maturantskih izletov se v osnovi izvaja z avtobusnim prevozom. Sodelujemo s preverjenimi avtobusnimi prevozniki, ki poskrbijo za prevoz s kvalitetnimi turističnimi avtobusi. V primeru potovanja do ladijskega pristanišča v Anconi (pot v Grčijo) traja vožnja z avtobusom med 6 in 9 ur. V primeru potovanja v Španijo, pa avtobusna vožnja traja med 15 in 20 urami - odvisno od vmesnih postankov (Monako, Grasse, Cannes). Vsi avtobusni prevozi in postanki skupin so usklajeni s pristojno zakonodajo in dovoljenim časom vožnje posameznega voznika. 

d) Kako poteka potovanje z letalom?
V kolikor se skupina odloči za enosmerni oz. povratni letalski prevoz, se na destinacijo odpravijo iz enega od bližnjih letališč (Ljubljana, Benetke, Zagreb, Dunaj, Budimpešta). Sodelujemo z letalskimi prevozniki Trade Air, Vueling, Ryanair, Wizz Air, Volotea, Air Serbia in Croatia Airlines. Let z okoliških letališč do otoka Krf znaša približno 1h45min, do Barcelone pa približno 2h. 

e) Kako poteka potovanje z ladjo?
Večina maturantov v Grčijo potuje z ladijskim prevozom. Sodelujemo z grškimi ladijskimi družbami Superfast, Anek Lines, Hellenic Seaways in Grimaldi Lines. Vsi prijavljeni potniki imajo v ceni osnovnega aranžmaja všteto ceno prevoza za palubnega potnika. Tisti, ki pa bi želeli doplačati za ležišče v ladijski kabini AB4, pa to lahko storijo s povpraševanjem na naš elektronski naslov info@mondialtravel.si. Ladijske kabine so na voljo v skladu z razpoložljivostjo ladijskega prevoznika. Plovba iz italijanskega pristanišča Ancona do grškega pristanišča Igoumenitsa traja približno 16-18 ur, plovba do grškega pristanišča Patras 19-21 ur.

f) Kako je na izletu poskrbljeno za varnost?
Na destinaciji med izvedbo za organizacijo in spremljanje dijakov skrbi številčna Mondialova ekipa, kjer zasledujemo priporočila pristojnega ministrstva, da na vsakih 15 dijakov potuje en član naše spremljevalne ekipe. V primeru, da organizacija maturantskega izleta poteka v sodelovanju z šolo, so na izletu prisotni njihovi profesorji. V kolikor se dijaki prijavi na razpisne maturantske izlete, kjer šola ni soorganizator potovanja, je spremstvo profesorja odločitev razreda. Ves čas izvedbe imamo dosegljivo dežurno telefonsko številko, kjer smo dosegljivi 24ur na dan – namenjena pa je staršem, v kolikor bi imeli kakršnakoli dodatna vprašanja oz. želeli stopiti v stik s svojim sinom/hčerko.

g) Ali lahko na izlet potujejo dijaki, ki niso državljani Slovenije?
Vsak dijak, ki nima slovenskega državljanstva, a ima dovoljenje za stalno prebivanje v Sloveniji, lahko na izvedbo naših izletov potuje brez težav in dodatne dokumentacije - izjema so državljani Kosova, ki imajo vstop v Španijo omejen. V primeru, da dijak nima dovoljenja za stalno prebivanje v Sloveniji, se mora za morebitna vizumska dovoljenja pozanimati pri pristojnih organih - za pomoč pri tovrstni komunikaciji smo na voljo tudi preko našega elektronskega naslova info@mondialtravel.si

h) Kateri dokumenti so potrebni za potovanje?
Vsi slovenski državljani za potovanje potrebujejo veljavno osebno izkaznico ali potni list. Priporočamo tudi, da si kopijo osebnega dokumenta shranite na vaš mobilni telefon ali e-mail. Vsi, ki nimajo slovenskega državljanstva, se morajo za potrebne potovalne dokumente pozanimati pri pristojnih organih. 

i) Povratna kavcija v namestitvah
Za nepredvidene poškodbe namestitev se bo potnikom pobralo povratno kavcijo v višini 20 EUR na osebo. Kavcijo potniki dobijo povrnjeno na poti domov v primeru, da namestitev, v kateri so prebivali tekom izleta, ni poškodovana. Priporočamo, da sobe pregledate takoj ob prihodu in morebitne poškodbe takoj prijavite na recepciji. Okvirni škodni ceni cenik hotelov v Grčiji in Španiji najdete spodaj.

OKVIRNI ŠKODNI CENIK HOTELOV V ŠPANIJI IN GRČIJI
POŠKODOVAN ARTIKELCENA
BRISAČA5€ - 15€
POSTELJNINA10€ - 20€
STOL30€ - 100€
POSTELJA150€ - 300€

 

PO IZLETU

a) Kje si lahko pogledam slike našega maturantskega izleta?
V kolikor je z vami na maturantski izlet potoval tudi naš fotograf, si lahko slike ogledate na naši Facebook strani. V primeru, da ste se z izleta vrnili pred kratkim, bodite potrpežljivi, saj naši fotografi potrebujejo nekaj časa za obdelavo in objavo vseh fotografij.

b) Kam lahko potujem po maturantskem izletu
Naša potovalna agencija poleg maturantskih izletov organizira tudi enodnevne izlete, novoletna potovanja, študentska potovanja, festivale kot so: Spring Break, Ultra Europe, Hideout, Sonus.. Več o naših drugih izletih si lahko preberete na spletni strani collegium.si.

COVID-19

a) Kakšni so trenutni pogoji za vstop v Grčijo ali Španijo?
Za vstop v Grčijo in Španijo trenutno ni veljavnih nobenih omejitev. 

b) Ali zavarovanje rizika odpovedi potovanja krije stroške nastale zaradi okužbe s COVID-19?
Pri prijavi imate možnost izbrati dve vrsti zavarovanja rizika odpovedi potovanja. V kolikor se odločite za ZRO s COVID dodatkom, omenjeno zavarovanje krije tudi stroške nastale zaradi okužbe s COVID-19.

c) Kakšen je protokol če potnik na destinaciji zboli za covid-19? Kako je z napotitvijo v karanteno in kdo nosi nastale stroške?
Postopek v primeru okužbe s COVID-19 je popolnoma enak postopku, ko potnik na destinaciji zboli zaradi katere koli nalezljive bolezni. V primeru z okužbo se potnik se preseli v ločeno karantensko nastanitev. Organizator potovanja potniku nudi pomoč in asistenco, potnik pa krije nastale stroške (karantena), razen če ima posameznik sklenjeno zdravstveno zavarovanje z asistenco v tujini – GENERALI TUJINA, ki krije tovrstne stroške do višine osnovne zavarovalne vsote na polici (25.000€).

d) Kako se okužen potnik vrne v Slovenijo in kdo nosi stroške prevoza?
Oseba, ki je okužena, načeloma ne more potovati z javnimi sredstvi prevoza. Potrebno se je zavedati, da države oseb, ki so okužene, načeloma ne pustijo potovati do konca karantenskega obdobja. Vse stroške nosi potnik, razen če ima posameznik sklenjeno zdravstveno zavarovanje z asistenco v tujini – GENERALI TUJINA, ki krije tovrstne stroške do višine osnovne zavarovalne vsote na polici (25.000€).

e) Kdo nosi stroške za pridobitev dokumentov in dokazil, ki so potrebna za prečkanje državnih meja?
Vse stroške dokumentov, dokazil in izpolnjevanja pogojev (vključno s testiranjem) za prečkanje državnih meja ter udeležbo na organiziranem potovanju nosi potnik.