OBVESTILO COVID-19: POLETJE 2020

Dragi prijatelji, potniki, starši, ravnatelji in profesorji spremljevalci, 

Hvala za vse prijetne besede in vzpodbudna sporočila v teh dneh. Izlete, ekskurzije, potovanja in dogodke skupaj z vami soustvarjamo že 24 let. Naše dolgoletne izkušnje in trdo delo so razlog, da je agencija Collegium Mondial Travel postala sinonim za pester in kvaliteten izlet, ki temelji na varnosti in zanesljivosti. Vedno smo in bomo delovali v dobro vaše varnosti in kakovosti doživetij, ki jih soustvarjamo z vami.

Tokratna situacija je večja od vseh nas in v zadnjih tednih se je naša ekipa znašla pred velikim izzivom v povezavi z izvedbo potovanj / aranžmajev v prihajajočih tednih, saj sta zdravje in varna izvedba vseh programov naših doživetij vselej na prvem mestu. Pri načrtovanju izvedbe letošnje sezone vztrajno sledimo navodilom in ukrepom vseh pristojnih organov.

V teh izjemno zahtevnih in nepredvidljivih časih je vloga pozitivnih mislih in dobrih novic še toliko večja in bolj pomembna. Zato je agencija Collegium Mondial Travel že sprejela odločitev, da bo vsa prvomajska potovanja/aranžmaje, ki jih zaradi situacije v povezavi z epidemijo koronavirusa, ne bi mogli izvesti v prvotnih terminih, realizirala s kasnejšimi datumi. Tako nobeno paketno potovanje/aranžma, ki bi moralo biti izvedeno v času, ko je razglašena epidemija, NE BO ODPOVEDANO, ampak PRESTAVLJENO na drug datum (za vsa potovanja/aranžmaje veljajo iste cene, trajanje potovanja in storitve kot za prvotni termin, spremenjen je samo datum). Ta odločitev je po eni strani rezultat izrednih razmer, ki jih je sprejela naša vlada in predstavljajo objektivno nezmožnost realizacije potovanj. Poleg tega so bili sprejeti podobni ukrepi na skoraj vseh destinacijah, saj lahko le na takšen način skupaj omejimo širjenje koronavirusa.

V obdobju, ki predstavlja velik gospodarski izziv na globalni ravni, je turizem ena izmed tistih panog, ki jo ukrepi zaradi širjenja virusa COVID-19 najbolj omejujejo. Čeprav optimistično zremo v prihodnost in verjamemo, da bomo skupaj lahko dosegli stanje, ko bodo potovanja spet mogoča, se trenutno v panogi soočamo z mnogoterimi izzivi v povezavi z izvedbo letošnje poletne sezone in izletov, ki prihajajo. Verjamemo, da nobenega izmed slednjih ne bomo primorani odpovedati in bodo nekateri kvečjemu prestavljeni v obdobje, ko bo varna in kvalitetna izvedba mogoča.

V Uradnem listu RS, št. 19/20 z dne 12. 3. 2020, z veljavnostjo dne 12. 3. 2020 ob 18.00, je bila objavljena Odredba o razglasitvi epidemije COVID-19 na območju Republike Slovenije. Ukrepi za zajezitev širjenja virusa COVID-19, v največji možni meri predstavljajo omejitev javnega življenja in javnega zbiranja ljudi na območju Republike Slovenije, s čimer nastajajo drastične posledice na področju gospodarstva, še zlasti na področju turizma.

Kompleksnost ustavitve in prepovedi delovanja celotne gospodarske panoge – turizma in nepredvidljivost nastale situacije pandemije COVID-19 je trenutno sistemski problem, katerega je naslovila in intenzivno rešuje vlada Republike Slovenije, skupaj z državnimi institucijami. Kot rezultat intenzivnega usklajevanja predstavnikov gospodarstva in Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, je  Državni zbor na seji dne 28. 4. 2020 sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP-A). Omenjeni zakon v 43. členu dodaja nov 101.a člen z naslovom »vrednotnice«, ki ima naslednjo vsebino: 

 1. Če pogodba o paketnem potovanju zaradi neizogibnih in izrednih okoliščin, ki jih povzroča epidemija, ni izpolnjena, se šteje, da organizator potovanja izpolni svojo obveznost glede vračila vseh plačil iz šestega in osmega odstavka 57.f člena ter 1. točke 57.g člena Zakona o varstvu potrošnikov (Uradni list RS, št. 98/04 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUE, 126/07, 86/09, 78/11, 38/14, 19/15, 55/17 – ZKolT in 31/18), če potrošniku izda vrednotnico v višini vseh plačil potrošnika. 
 2. Vrednotnica se glasi na prinosnika in omogoča unovčljivost v 24 mesecih od izdaje. Če potrošnik izdane vrednotnice ne unovči v 24 mesecih od izdaje, lahko v 14 dneh po preteku tega obdobja od organizatorja potovanja zahteva, da mu v 14 dneh od prejema zahtevka vrne znesek, na katerega se glasi vrednotnica.
 3. Izdana vrednotnica je predmet jamstva za povračilo vseh plačil, ki so bila izvedena s strani potrošnika ali v njegovem imenu, če posamezne potovalne storitve niso izvedene zaradi likvidnostnih težav organizatorja potovanja. 
 4. Za izdano vrednotnico jamči organizator potovanja z vsem svojim premoženjem.
 5. Ta določba ne posega v pravico potrošnika, da navkljub ponudbi vrednotnice od organizatorja potovanja zahteva vračilo vseh plačil, če se potrošnik s ponujeno vrednotnico ne strinja. Organizator potovanja potrošniku vrne vsa plačila v 12 mesecih po razglasitvi prenehanja epidemije. 
 6. Ukrep iz tega člena se uporablja tudi za vračilo plačil potrošnika, ki so bila izvedena pred uveljavitvijo tega zakona, če pogodba o paketnem potovanju ni bila izpolnjena zaradi neizogibnih in izrednih okoliščin iz prvega odstavka tega člena.

 Vrnitev prejetih sredstev pogodbenim strankam v celoti presega običajno in normalno poslovanje ter je neizvedljivo. Z željo, da bi nastalo situacijo, ki je težka tako za naročnike storitve turističnih potovanj kot za organizatorje kar najučinkoviteje rešili, smo se v skladu z novo interventno zakonodajo in po priporočilih in navodilih vlade RS, ZTAS, MZZRS, NIJZ, WHO ter z dogovorom z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo odločili, da svojim pogodbenim strankam omogočimo rešitev s sistemom vrednotnic.

Spoštovani, verjamemo, da je misel in želja po potovanjih in dogodkih v teh dneh še kako prisotna in ko bo vse to enkrat mimo, bomo vsi potrebovali odklop, sprostitev, nova doživetja. Zato se na CMT-ju z veseljem in vso vnemo zdaj osredotočamo na to, da skupaj z lokalnimi partnerji in seveda vsemi vami v teh zahtevnih časih tudi letošnjo sezono izvedemo v ponos nam in v veselje in zadovoljstvo vsem vam, ki ste z nami že več kot 20 let.

Dragi prijatelji. Ostanite doma in kmalu bomo v uživali v zabavi, koncertih, doživetjih in novih prijateljstvih!

#stayhome #ostanidoma

 

 

AKTUALNA VPRAŠANJA GLEDE VPLAČANIH ARANŽMAJEV Z ODHODI V ČASU EPIDEMIJE KORONAVIRUSA IN KASNEJE

Načrtovanje potovanj je vedno povezano tudi z datumi in vemo, da nov termin mogoče ne bo ugoden za čisto vse naše potnike. Zato, v kolikor se potnik potovanja / aranžmaja v novem terminu vseeno ne bi mogel udeležiti...

 

...in ima vplačan aranžma s predvidenim odhodom do 31.05.2020

 • bo CMT nosilcu rezervacije izdal vrednostnico v višini vplačanega zneska, ki jo bo možno izkoristili oz. vnovčiti v zakonskem roku 24 mesecev od izdaje.

 

...in ima vplačan aranžma s predvidenim odhodom po 31.05.2020

 • bo CMT odpoved potnika obravnavali po odpovedni lestvici CMT-jevih splošnih pogojev, kar pomeni, da CMT zadrži znesek po odpovedni lestvici. Za razliko bo CMT nosilcu rezervacije izdal vrednotnico, ki jo bo možno izkoristiti oz. vnovčiti v zakonskem roku 24 mesecev od izdaje.
 • Vaša vplačana sredstva za potovanja in počitnice v organizaciji CMT d.o.o. so varna. Glede odpovedi vaših počitnic vam svetujemo, da še počakate. Vsekakor zagotavljamo, da bomo pri organizaciji potovanj/počitnic vedno poskrbeli najprej za varnost in udobje. Če je vaša odločitev dokončna in želite svoje potovanje odpovedati, nam to sporočite na info@collegium.si

 

Kaj je vrednotnica?

 

 • Vrednotnica je dokument, ki ga izda pravna oseba ter pomeni finančno obligacijo do kupca. Je izreden dokument, ki se ga izda zaradi zaščite potrošnika, da se ohrani vrednost vplačanih sredstev in istočasno omogoči prejemniku, da za potrošnika uredi v največji možni meri uporabo že plačanih storitev.
 • Vrednotnico se lahko izda fizični ali pravni osebi in predstavlja enega od instrumentov zaščite plačnika.
 • Vrednotnica predstavlja dobroimetje za vsa že prejeta vplačila, ki se nanašajo na aranžmaje, ki bi se morali pričeti v obdobju od 13.03.2020 naprej, pa se niso ali se ne bodo, iz razlogov, na katere organizator potovanja ali agent ne more vplivati.
 • Vrednotnice se izdajajo za aranžmaje slovenskih organizatorjev potovanj.
 • Vrednotnica se glasi na ime potnika. V primeru skupne prijave več oseb, se glasi vrednotnica na ime nosilca rezervacije.
 • Potnik v prodajni verigi tako lahko prejme, v odvisnosti od primera:
  • Če je rezerviral in vplačal aranžma pri organizatorju potovanja, potnik prejme vrednotnico v višini vplačane vrednosti potovanja
  • Če je rezerviral in vplačal pri agentu, in je organizator potovanja drug, potnik prejme od organizatorja potovanja vrednotnico v višini vsote, ki jo je organizator potovanja prejel od agenta in tudi vrednotnico od agenta, ki predstavlja morebitno razliko vrednosti med vplačano vsoto pri agentu in vsoto, ki jo je agent posredoval organizatorju
 • Če gre za organizirano skupino potnikov, ki v okviru posebnega naročila potujejo kot enotna, naročena skupina, izda organizator potovanja vrednotnico za vse potnike osebi, ki je bila vodja skupine, organizator te skupine ali tisti osebi, ki jo skupina določi. Takšna vrednotnica mora vsebovati tudi spisek vseh oseb, ter specifikacijo vrednosti po osebi.

 

Kako in kje lahko unovčim vrednotnico?

 • Vrednotnica je unovčljiva izključno pri izdajatelju.
 • Vrednotnica ni unovčljiva v denarju, ne more biti predmet nakupa ali medsebojnega trgovanja.
 • Vrednotnica ni prenosljiva med pravnimi ali fizičnimi osebami.
 • Vrednotnice so osebne in glasijo na osebo, ki mora biti za uporabo vrednotnice tudi udeleženec aranžmaja.
 • Vrednotnice se uporabijo lahko do celotne vrednosti, preko celotne vrednosti pa z ustreznim doplačilom.
 • Vrednotnica se uporablja za istovrstno storitev, kakršna je bila z njo plačana in se lahko namen uporabe spremeni samo izjemoma in samo dogovorno z izdajateljem.
 • Vrednotnica pri unovčenju prestavlja plačilno sredstvo in v primeru, da se koristi za drug program, ne omogoča oz. zagotavlja mesta po zapolnjenosti kapacitet.

 

Potovanja / aranžmaji za katere bo imetnik lahko unovčil Vrednotnice

V kolikor se aranžmaja / potovanja v novem terminu ne morete udeležiti, lahko izbirate med programi znotraj blagovne znamke za katero ste prejeli vrednotnico.

Programi blagovne znamke Mondial:

 • Maturantski izlet Grčija 2020: Krf 1T AVG
 • Maturantski izlet Grčija 2020: Krf 2T AVG
 • Maturantski izlet Grčija 2020: Krf 3T AVG
 • Maturantski izlet Španija 2021
 • Maturantski izlet Grčija 2021: Krf 1T AVG
 • Maturantski izlet Grčija 2021: Krf 2T AVG
 • Maturantski izlet Grčija 2021: Krf 3T AVG